Paragrafen

Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden. De wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en bevordert het proactief openbaar maken van overheidsinformatie. 

Op Urk zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen en op openbaarheid screenen van al ons beleid en normstelling. Ook hebben wij de algemene informatie over de gemeente inclusief de openbare besluitvorming gecheckt en daar verbetervoorstellen voor aangedragen. Vanaf 2024 zal ter ondersteuning van de Woo software beschikbaar worden gemaakt voor het actief anonimiseren van openbaar te maken informatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09