Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000

Programma

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten

Basis op Orde

Plan Golfbreker diverse goederen/diensten

48

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

Totaal

48

Wonen

Totale bijdrage aan reserves

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

Totaal

Werken

Opstellen uitvoeringsprogramma vervanging havens

225

Provincie Flevoland-Leader project

100

Diversificatie economie cluster Maritiem

100

Aanleg MSNF

2.000

Vergroten sluis Kornwerderzand

500

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

735

65

65

65

Totaal

1.160

65

2.065

565

Leven

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

Totaal

Totaal lasten

1.208

65

2.065

565

Baten

Basis op Orde

Bijdrage Plan Golfbreker

488

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

Totaal

488

Wonen

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

Totaal

Werken

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

16

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

522

99

2.108

608

Totaal

539

99

2.108

608

Leven

Tijdelijk overschot oa Beschermd Wonen

300

175

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

Totaal

300

175

Totaal baten

1.327

274

2.108

608

Saldo

119

209

43

43

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09