Financiële begroting

Investeringsstaat

progr.

omschrijving investering (excl.Bouwgrond in exploitatie)

<=2023

2024

2025

2026

2027

1

Basis op Orde

Brandweerkazerne

5.535.000

Plaats en tijd onafhankelijk werken, meubilair

216.000

Gemeentehuis meubilair ivm verbouw PTOW

200.000

Aanpassen gemeentehuis flexwerken

200.000

Routekaart duurzame gemeentelijke gebouwen

229.000

Gemeentehuis verbouw fase 2

2.000.000

Gemeentehuis verbouw fase 2, meubilair

300.000

Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen

2.501.000

175.000

361.000

Verbouw gemeentehuis geluid en brandveiligheid

176.000

2

Wonen

Herinrichting Singel

2.932.000

Rehabilitatie Staartweg

1.440.000

ICT kosten omgevingswet

200.000

Busplein

3.418.000

Veegmachine 2023

200.000

Verlichting Westermeerdijk

168.000

Playgrounds Kotter/Wilhelminapark

160.000

Beschoeiing Foksdiep

314.000

Reconstr. Zwolsehoek (gemalen Vlieter / Riepel / Oostwal en Abbert)

1.659.000

Bijdrage verbindingssloot

906.000

Uitbreiding begraafplaats De Vormt 2023

2.000.000

Hekwerk oude begraafplaats

300.000

Rioolauto

55.000

3

Werken

Brug Zeeheldenwijk

9.552.000

Ensgat; aansl.DoWeg

967.000

Urkerweg

4.295.000

Hoofdverkeerstructuur Urkerweg-Ds.weg

3.437.000

Verw.Urkerweg, 3ebrug, Rotonde (grond)

723.000

Oeververbinding Zwolse Hoek

101.000

Waterberging Zeeheldenwijk

227.000

p.m.

Nederlands Natuur Netwerk

357.000

Eindgemaal Urk

2.405.000

Boni verplaatsing herontwikkeling locatie

319.000

51 parkeerplaatsen Visscher Seafood

450.000

Strategische aankoop Klifweg

200.000

Tractiemiddelen

255.000

51.000

64.000

Vervangingsinvesteringen wegen

300.000

770.000

Aandelenkapitaal energienet

5.000.000

Aandelenkapitaal Port of Urk BV aanvullen

100.000

Hfdverkeerstruct Uweg door Zeeheldenwijk

1.603.000

4

Leven

Brede school Zeeheldenwijk

9.506.000

3.450.000

Sporthal Zeeheldenwijk (1)

8.843.000

Gymzaal Oranjewijk

2.527.000

Sportboulevard fase 2

400.000

Vervangingen zwembad

937.000

Vervangingingsinvesteringen rioleringen GWRP

165.289

1.561.983

413.223

555.372

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden

60.000

60.000

Vervangingsinvesteringen tractie en overige bedrijfsmiddelen

51.000

64.000

totaal

62.559.049

15.395.983

6.486.223

421.000

555.372

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09