Financiële begroting

Meerjarenraming 2024-2027

Overzicht baten en lasten

2024

2025

2026

2027

(art 17 BBV / x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma

71.981

38.775

-33.206

77.729

44.573

-33.157

69.927

34.256

-35.672

68.256

34.011

-34.246

Basis op Orde

4.353

836

-3.517

3.997

348

-3.649

3.869

348

-3.521

3.869

348

-3.521

Wonen

12.921

5.756

-7.165

13.155

5.758

-7.396

13.332

5.761

-7.571

13.347

5.761

-7.586

Werken

37.489

29.666

-7.823

43.327

36.074

-7.253

35.367

25.840

-9.527

33.875

25.867

-8.008

Leven

17.217

2.517

-14.700

17.251

2.392

-14.859

17.359

2.306

-15.053

17.165

2.034

-15.131

Algemene dekkingsmiddelen

10.384

44.261

33.876

11.565

46.776

35.211

12.546

44.822

32.277

13.935

46.730

32.795

Overhead

9.759

201

-9.558

10.517

201

-10.316

10.915

201

-10.715

11.748

201

-11.547

Treasury

187

149

-38

254

149

-105

391

149

-242

354

149

-205

OZB woningen

267

3.037

2.770

267

3.126

2.859

267

3.217

2.950

267

3.309

3.043

OZB niet-woningen

2.756

2.756

2.818

2.818

2.881

2.881

2.945

2.945

Belastingen overig

146

133

-13

146

133

-13

146

133

-13

146

133

-13

Algemene en overige uitk. gemeentefonds

37.985

37.985

356

40.349

39.994

801

38.242

37.441

1.395

39.993

38.598

Overige baten en lasten

25

-25

25

-25

25

-25

25

-25

Heffing vennootschapsbelasting

Resultaat voor bestemming

82.365

83.036

671

89.295

91.349

2.055

82.473

79.078

-3.395

82.191

80.740

-1.451

Mutaties reserves

735

1.479

744

65

519

454

65

2.528

2.463

65

1.028

963

Programma Basis op Orde

Programma Wonen

Programma Werken

735

1.479

744

65

519

454

65

2.528

2.463

65

1.028

963

Programma Leven

Resultaat na bestemming

83.100

84.515

1.415

89.360

91.868

2.508

82.538

81.606

-932

82.256

81.768

-488

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09