Financiële begroting

Reserves en voorzieningen

Reserves

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve (x € 1.000)

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

Algemene reserve

13.759

670

14.429

14.429

2.000

12.429

12.429

Totaal

13.759

670

14.429

14.429

2.000

12.429

12.429

2023

2024

2025

2026

2027

Bestemmingsreserves (x € 1.000)

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

Frictiekosten personeel

148

65

213

65

278

65

343

65

408

Generatiepact

616

178

438

72

367

72

295

72

223

IBOR egalisatie exploitatie

278

278

Afkoopsom havens

1.227

1.227

1.227

1.227

500

727

Uitdiepen havens

463

463

463

463

463

Maritieme Service Haven

152

152

152

152

152

Sociaal domein

4.460

40

4.420

4.420

4.420

4.420

Afvalstoffenheffing

330

330

330

330

330

Infrastructuur (3e brug)

460

460

460

460

460

Fonds dorpsuitleg

180

180

180

180

180

Algemene reserve Grondzaken

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

Strategische aankopen

718

27

691

27

664

36

627

36

591

Participatie

1.865

1.865

1.865

1.865

1.865

Afschrijvingen

13.482

957

12.525

420

12.105

420

11.685

420

11.265

Totaal

28.277

65

1.479

26.862

65

519

26.409

65

528

25.946

65

1.028

24.983

Voorzieningen

2023

2024

2025

2026

2027

Voorzieningen (x € 1.000)

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

Wethouders (o.b.v. wet APPA)

1.252

35

1.287

35

1.322

35

1.357

35

1.392

ICT beheerplan

116

-92

24

43

67

43

109

43

152

Gebouwenbeheer

1.729

560

2.289

560

2.849

560

3.410

560

3.970

Havenbeheer

702

86

788

86

873

86

959

86

1.045

Kunstobjectenbeheer

32

32

32

32

32

Rioleringsfonds

545

330

588

287

330

412

205

330

535

330

555

310

Beheerplan Machines en Voertuigen

89

9

98

9

1

106

9

1

114

9

1

122

Totaal

4.465

928

589

4.805

1.063

413

5.454

1.063

1

6.516

1.063

556

7.023

Deze pagina is gebouwd op 10/23/2023 13:51:17 met de export van 10/23/2023 13:46:09